Tanım:

Madde 1: Bu Sözleşme Konak Belediyesi Tarık Dursun K. Kısa Film Festivali katılım koşullarını da içeren, katılımcıların ve festival koordinasyonunun haklarını, yükümlülüklerini, sınırlılıklarını belirleyen ve tarafların sözleşmeyi okuyup onayladıktan sonra yasal sorumluluklarını tanımlayan bir akittir.

Madde 2: Taraflar Konak Belediyesi Tarık Dursun K. Kısa Film Festivali düzenleme kurulu ve festival katılımcılardır.

Madde 3: Bu maddeden itibaren Konak Belediyesi Tarık Dursun K Kısa Film Festivali düzenleme kurulu sözleşmede “festival”, festival katılımcıları ise “katılımcı” olarak anılacaktır.

Madde 4: Bu sözleşme, festival adına açılan ve ilanı yapılan festivalin resmi web sitesinde üyelik sırasında onaylanır ve tüm maddeleri kabul edilmiş olur.

Madde 5: Bu sözleşme aynı zamanda katılımcıların, web sitesine üye olduklarında uymaları gereken kuralları da içerir

Madde 6: Festival kapsamında bir “Kısa Film Yarışması” bir de “Senaryo Yarışması” düzenlenir. Kısa Film Yarışması serbest temalıdır. Senaryo yarışmasının teması her yıl festival komitesi tarafından belirlenir ve festivalin resmi web sitesinde ve diğer mecralarda paylaşılır.

Madde 7: Festivalin ve festival kapsamında düzenlenecek yarışmaların katılım koşulları, süresi, ödülleri, ödüllerin belirlenmesi, değerlendirme şekli, değerlendirme jürisi,  festivalin resmi web sitesinde ve diğer görsel işitsel medya ve sosyal ağlarda paylaşılacaktır.

Haklar ve Yükümlülükler:

Madde 8:  Sözleşmeyi onaylayan katılımcılar, festivalin katılım koşullarını ve sözleşmenin maddelerini onaylamış sayılır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda İzmir mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 9: Bu sözleşmeyi onaylayan tüm katılımcılar, festivalin resmi web sitesinden ve diğer mecralardan yayınlanmış olan festival ilkelerini, festival ve yarışma katılım koşullarını da onaylamış sayılacaklardır.

Madde 10: Bu sözleşmeyle birlikte katılımcılar, festival kapsamında bize yolladıkları filmlerin ve senaryoların, festival kapsamında açılan resmi web sitesi, resmi ve lisanslı You Tube kanalı, festival kapsamında açılan sosyal medya hesaplarına ait haklarının tümünü festivale devretmiş olacaklardır.

Madde 11: Festival, festival kapsamında ve bu sözleşmede ve festival katılım koşullarında belirtilen kapsam dışında filmler ve senaryolar üzerinde hak iddia edemez. Festival kapsamı dışında kalan diğer bütün hakları katılımcılara aittir.

Madde 12: Katılımcılar, istedikleri kadar film ve senaryo ile festivale ve festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılabilirler.

Madde 13: Festival, katılımcıların festival kapsamında belirlenen alanlarda paylaştıkları film ve senaryoların festival kapsamında kalan yasal haklarını korumak ve savunmakla yükümlüdür.

Madde 14: Festival, senaryo yarışması bölümüne başvuran senaryoların güvenliğini sağlamakla ve gizlilik ilkelerine uymakla yükümlüdür. Katılımcının izni, onayı olmadan herhangi bir mecrada paylaşamaz, yayamaz ya da başka bir proje kapsamında değerlendiremez.

Madde 15: Katılımcılar, festival tarafından istenen belgeleri eksiksiz göndermekle yükümlüdür. Eksik belgesi olan filmler sitede ve You Tube kanalında yayınlanmaz, yarışmaya kabul edilmez ve festival kapsamında her hangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Madde 16: Festival jürisinin kararı kesindir. Bu sözleşmeyi onaylayan katılımcılar, fetival jürisinin kararlarına itiraz etme haklarından feragat etmiş sayılırlar.

Madde 17: Festival jürisi değerlendirme kıstaslarını açıklamak zorunda değildir. Yarışmayı kazanan projelerin ya da yarışma dışı kalan, ödül alamayan projelerin neden yarışma dışında kaldığını ya da ödül alamadığını açıklamak zorunda değildir. Katılımcıların her hangi bir itiraz hakları bulunmamaktadır.

Madde 18: Katılımcılar, festival kapsamında açılan web sitesine ücretsiz üyeliklerini tamamladıktan sonra istenen başvuru formunu doldurup istenen belgeleri ve filmlerini, senaryolarını online olarak siteye yüklerler. Yükleme tamamladıktan sonra ön jüri tarafından değerlendirilen filmler ve senaryolar kabul edilir ya da reddedilir. Kıstaslar tamamen önceden belirlenmiş ve festival resmi web sitesi ve diğer mecralarda duyurulmuş festival ilkelerine göre belirlenir.  

Madde 19: Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması serbest temalıdır.

Madde 20: Kısa Film Yarışmasında bir “Halk Oylaması” ödülü, bir de “Jüri Ödülü” verilmektedir. Ödüller ve miktarları festivalin resmi web sitesinde açıklanmıştır.

Madde 21: Halk Oylaması ödülü, You Tube kanalında en çok izlenen ve beğeni alan filme verilecektir. Eşitlik olması durumunda festival ödülü paylaştırma hakkına sahiptir.

Madde 22: Festival Jürisi, Jüri ödülünü duruma göre kararsız kaldığı projeler arasında paylaştıra bilir ya da ödüle değer proje görmediği taktirde o yıl ödül vermeme hakkına sahiptir.

Madde 23: Festivalin resmi web sitesine üye olan katılımcılar, kendilerine profil oluşturabilir, istedikleri sayıda filmi siteye yükleyebilir. Tarafımızdan YouTube kanalına yükledikleri filmlerinin linklerini istedikleri kadar paylaşabilir, sosyal medyada yayabilir ve kendilerine oy toplayabilirler.

Madde 24: Katılımcılar You Tube kanalına yüklenen ve sitede yer alan filmlerini yayarken her hangi bir manipülasyon yapmayacaklarını baştan kabul etmiş olurlar. Filmleri yayma sırasında manipülasyon yaptığı teknik ekibimiz tarafından tespit edilen filmler ve katılımcılar festival dışı kalırlar, site üyelikleri düşer ve her hangi bir hak talep edemezler.  

Madde 25: Web Sitesi üyeliği, başvuru ya da film, senaryo yükleme sırasında yaşanacak teknik problemlerden festival sorumlu tutulamaz.

Festivale Katılım Koşulları ve Web Sitesi Üyelik İlkeleri

Madde 26: Katılımcılar bu sözleşmeyle birlikte festival ilkelerini ve katılım koşullarını onaylamış sayılırlar.

Madde 27: Festivale, ırkçı, türcü, cinsiyetçi, her hangi bir kişi ya da kurumu açıktan hedef alan, hakaret içeren, açıktan bir siyasi parti ya da kuruluşun reklamını ya da propagandasını yapan, herhangi bir markanın, ticari ya da kamu yararına çalışan kuruluşun açıktan ve bariz bir şekilde reklamını yapan ya da pornografik içerik barındıran filmler katılamazlar. Bu tarz filmler ön jüri tarafından gerekçe gösterilmeden elenirler.

Madde 28: Katılımcılar, festivalin web sitesinde, kendi profillerinde ya da diğer katılımcıların profillerinde, ırkçı, türcü, cinsiyetçi, her hangi bir kişi ya da kurumu açıktan hedef alan, hakaret içeren, açıktan bir siyasi parti ya da kuruluşun reklamını ya da propagandasını yapan, herhangi bir markanın, ticari ya da kamu yararına çalışan kuruluşun açıktan ve bariz bir şekilde reklamını yapan ya da pornografik içerik barındıran görsel, işitsel, yazınsal paylaşımlar yapamazlar. Böyle bir içerik tespit edildiğinde uyarı gerekmeksizin site üyeliği düşer. Katılımcı ve filmleri, senaryoları festival ve yarışma dışı kalırlar.

Madde 29: Festival kapsamındaki yarışmalara, düzenleme komitesinin ve jürinin birinci derecede yakınları, festivali düzenleyen kurumların ürettiği yapımlar katılamazlar.

Madde 30: Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları

1 – Yarışmaya, dijital formatlarda çekilmiş 1 dakikadan az olmayan 20 dakikayı aşmayan, kurgusal, deneysel, animasyon ve belgesel türünde çekilmiş tüm filmler katılabilirler.

2 –  Katılan filmler, web sitemize MOV ya da MPEG4 formatlarında yüklenmelidir.

3 – Katılan filmlerin boyutu 3 gb ı geçmemelidir.

4 Katılımcılar, web sitesine üyelik sırasında otomatik olarak karşılarına çıkan katılım sözleşmesini onaylamak zorundadır. Sözleşme onaylanmadan siteye üye olunamaz, film yüklenemez, yarışmaya ve katılımcı olunamaz.

5 – Katılımcıların festivalin internet sitesinde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurup, özgeçmişleriyle birlikte yollamaları zorunludur.

6 –  Katılımcılar istenen belgeleri ıslak imzalı olarak posta yoluyla ya da ıslak imzalı örneğini PDF olarak e posta yoluyla bildirilen mail adresine eksiksiz ulaştırmalıdırlar.

7  Katılımcılar, festival kapsamında açılan Youtube kanalına abone olmak zorundadırlar.

8 – Katılımcılar, festivale katılım sözleşmesini onayladıktan sonra, yükledikleri filmlerin festival kapsamında açılan web sitesi, Youtube kanalı, festivale ait sosyal medya hesapları ve festival kapsamında Konak Belediyesi’nin düzenleyeceği gösterimlere ait tüm haklarını, festivale devretmiş sayılır. Bu kural bu festival dışında diğer mecralardaki hakları içermez.

9 –  Kısa film yarışmasında konu sınırlaması yoktur.

11 – Yarışmacılar istedikleri sayıda filmle yarışmaya katılabilirler. Ayrıca herhangi bir festivalde önceden gösterim ya da ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.

12 –  Yarışmaya Ocak 2014’ten sonra çekilmiş olan filmler katılabilir.

13 –  Festival jürisi, ödüle değer film görmez ise o yıl jüri ödülünü vermeme hakkına sahiptir. Ya da ödüle değer gördüğü filmler arasında kararsız kalırsa ödülü pay etme hakkına sahiptir.

14 – Gösterime değer görülen filmlerin, gösterim hakları festivale aittir. Eser sahipliği haklarından doğacak olan sorunlar festival komitesine ait değildir.

15 – Festival kapsamında verilecek ödüller, festival komitesi tarafından festival için açılmış web sitesinde ve sosyal medya ağlarında ya da diğer mecralarda duyurulacaktır.

16 – Katılımcılar, web sitesine üye olurken, profil oluştururken ve festivale katılım sağlarken gerçek adlarını ve kendi e mail adreslerini vermeli, iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz girmek zorundadırlar. Nickname ya da gerçek olmayan isimle yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecektir.

Madde 31: Kısa Film Yarışması İçin İstenen Belgeler:

1 –  Film içinde kullanılan özgün müzik ya da telifli bir başka eser kullanılmışsa telif haklarının filmin eser sahibine devrine dair özgün müzik bestecisinden ya da hak sahiplerinden alınacak muafiyet belgesi.

2 – Film içinde kullanılan ve telif gerektiren her türlü görselin telif haklarının filmin eser sahibine devrine dair muafiyet belgesi

3 – Filmin oyuncularından alınan, eser sahipliğine ilişkin hakların filmin eser sahibine devrine dair muafiyet belgesi.

4 – Film bir uyarlama ise, filme alınmasıyla ilgili eser sahipliği haklarının devrine ait belge.

5 –  Filmin çekim sürecine dair en az 5 adet set fotoğrafı

6 – Filmin afişi ya da filme dair sosyal medyada ya da festivalin web sitesinde kullanılmak üzere görsel.

Madde 32: İzmir ve Göç Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Katılım Koşulları ve Gerekli Belgeler:

1 – Senaryo yarışması, festival komitesinin her yıl belirleyeceği konularda yazılmış olmalıdır. Bu yıl senaryo yarışmasının teması “İzmir ve Göç” tür.

2 – Proje Dosyasında Sinopsis, Öykü, Tretman, Senaryo, Çekim Planı, Tahmini Oyuncu Listesi, Tahmini Mekanlar ve Gerekçeli Bütçe yer almalıdır.

3 – Senaryo 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla 20 sayfayı geçmeyecek şekilde ve sayfayı ikiye ayırarak yazılmalıdır. Yazı Karakteri olarak Calibri kullanılmalıdır.

4 – Yarışma jürisi tarafından seçilen senaryo, filmin çekilmesi koşuluyla ödüllendirilecektir.

5 – Filmin belirlenen zaman içinde teslim edilmemesi halinde festival komitesi verilen ödülü geri isteme hakkına sahiptir. Ödülün geri verilmemesi halinde yasal işlem yapılacaktır.

6 – Festival komitesi, ödüle değer senaryo görmez ise o yıl ödül vermeme hakkına sahiptir. Ya da ödüle değer gördüğü senaryolar arasında kararsız kalırsa ödülü pay etme hakkına sahiptir.

7 – Senaryo filme alındıktan itibaren filmin festival kapsamındaki tüm yasal hakları festivale aittir.

8 – Eğer senaryo bir edebiyat uyarlaması ise, eser sahipliğinden doğan hakların devrine ait belge.

9 – Katılımcılar, web sitesine üye olurken, profil oluştururken ve festivale katılım sağlarken gerçek adlarını ve kendi e mail adreslerini vermeli, iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz girmek zorundadırlar. Nickname ya da gerçek olmayan isimle yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecektir.